کم دیوار برجستگی ها و ماشین آلات معادن سنگ در - سنگ شکن روی نیمکت

طرح کسب و کار نمونه .سنگ مرمریتلاشتر شباهت بسیار زیادی به سنگ پیترا گری ایتالیا دارد. خاستگاه اصلی این سنگ ایران، شهر اصفهان می‌‌باشد. سنگ لاشتر جز سنگ‌‌های صادراتی به تمام دنیا می‌‌باشد,